Zapisz się

O szkole

Nauczanie przez projekt

Project-based learning (PBL)


W czasie kursów zespół studentów zrealizuje zaawansowaną aplikację biznesową pracując zgodnie z zasadami, które obowiązują w profesjonalnych zespołach programistycznych największych firm wytwarzających oprogramowanie.

Nauka programowania będzie silnie połączona z realizacją projektu. Każdy z kilkunastu etapów studiowania-realizacji projektu będzie podzielony na dwie części: najpierw studenci nauczą się jak zrealizować dany element programistyczny aby następnie wykonać w zespole kolejny fragment dużego programu biznesowego.

Każdy student, jako członek dużego zespołu projektowego, będzie miał zdefiniowaną serię zadań w programie do zarządzania projektem (TFS - Team Foundation Server), a jego końcowa ocena będzie zależna od liczby punktów, które otrzyma za realizację każdego elementu aplikacji biznesowej.

Podczas realizacji programu, krok po kroku, omawiane będą techniki wykonania kompleksowych systemów biznesowych, zaczynając od projektowania, przez konstrukcję bazy danych i interfejsów biznesowych, aż po profesjonalne programowanie logiki biznesowej aplikacji. 

Zajęcia specjalnościowe prowadzą praktycy – zawodowi programiści biznesowi, którzy podczas zajęć przekażą studentom praktyczną wiedzę zdobytą podczas swojej kariery.

Cel działania szkoły:

 • Nauka programowania zaawansowanych biznesowych systemów informatycznych,
 • Programowanie aplikacji desktopowych, internetowych i mobilnych w najnowszym środowisku programistycznym Microsoft Visual Studio przy użyciu serwera Microsoft SQL Server,
 • Realizacja dużych projektów informatycznych z wykorzystaniem narzędzia do zarządzania projektem (TFS - Team Foundation Server).

Czego uczymy

Absolwent Szkoły Profesjonalnego Programowania pozna:
 • Język programowania: C#
 • Środowisko programistyczne: Visual Studio
 • Zwinne metody wytwarzania oprogramowania – SCRUM
 • Wzorce projektowe: MVVM, MVC, Repository, Dependency Injection
 • Interfejsy: WPF, Interfejsy Mobilne
 • Techniki internetowe: ASP.NET, ASP MVC, HTML5, JavaScript
 • Techniki mobilne: Xamarin
 • Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server

Dla kogo

Naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania może rozpocząć każdy, kto chce zdobyć dobrze opłacany na zawód "programisty .NET".
Nie jest wymagane ukończenie studiów informatycznych lub technicznych, choć posiadanie ukończonych takich studiów będzie bardzo pomocne. Możliwe jest rozpoczęcie nauki w Szkole Profesjonalnego Programowania przez osoby, które nie rozpoczęły jeszcze studiów lub które obecnie studiują na innym kierunku.

Dyplom

Po ukończeniu szkoły otrzymasz:
 • Jeżeli posiadasz wykształcenie wyższe - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności "Programowanie aplikacji biznesowych" wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University
 • Jeżeli posiadasz wykształcenie średnie - certyfikat ukończenia Szkoły Profesjonalnego Programowania WSB-NLU w Nowym Sączu
 • Specjalne zaświadczenie potwierdzające jakość programu studiów wystawione przez Microsoft
 • Certyfikat Centrum Badań i Programowania WSB-NLU
Dopuszczamy także możliwość zaliczenia tylko wybranych kursów.

Nowy Sącz

Opłata za naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania za edycję w Nowym Sączu wynosi 5500 zł płatna w 10 równych ratach.

Opłaty

Numer konta do wpłat:
Bank Pekao S.A.
70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

Warszawa

Opłata za naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania za edycję w Warszawie wynosi 5500 zł płatna w 10 równych ratach.

Project based learningNauka programowania poprzez realizację projektu


Każdy z kilkunastu etapów studiowania - realizacji projektu będzie podzielony na dwie części

studenci nauczą się jak zrealizować dany element programistyczny

wykonają w zespole kolejny fragment dużego programu biznesowegoPlan

Projektowanie i realizacja baz danych dla aplikacji biznesowych
(SQL Server)

Liczba godzin: 30

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną konkretne biznesowe bazy danych. Na ich przykładzie omawiane będą kolejne techniki.

Zakres tematyczny:
 • Projektowanie biznesowych baz danych
 • Konfiguracja Microsoft SQL Server
 • Definiowanie biznesowych baz danych (tabele, powiązania)
 • SQL
 • Indeksy
 • Transakcje
 • Procedury składowane
 • Wyzwalacze
 • Zaawansowane programowanie baz danych
 • Bezpieczeństwo
 • Raportowanie, śledzenie
 • Wybrane problemy przy konstrukcji baz danych (sprzedaż, magazyn, promocje…)

Programowanie logiki biznesowej
w języku C#

Liczba godzin: 35

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną techniki programowania logiki biznesowej konkretnych aplikacji. Na ich przykładzie omawiane będą kolejne zagadnienia.

Zakres tematyczny:
 • Klasy
 • Obiekty
 • Konstruktory
 • Właściwości i indeksatory
 • Dziedziczenie
 • Funkcje wirtualne
 • Klasy abstrakcyjne
 • Interfejsy i typy generyczne
 • Delegacje i zdarzenia
 • Serializacja
 • Liczne biznesowe przykłady

Programowanie desktopowych aplikacji biznesowych

Liczba godzin: 45

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną techniki budowania konkretnych desktopowych aplikacji biznesowych (np. aplikacja do obsługi Hurtowni, krok po kroku). Na ich przykładzie omawiane będą kolejne zagadnienia.

Zakres tematyczny:
 • Entity Framework
 • Linq
 • Łączenie z bazą danych
 • Najpopularniejsze wzorce projektowe
 • Konstrukcja warstwy Model aplikacji biznesowych
 • Konstrukcja warstwy ViewModel aplikacji biznesowych
 • Klasy abstrakcyjne JedenViewModel, WszystkieViewModel, JedenWszystkieVievModel itd.
 • Konstrukcja warstwy View aplikacji biznesowych
 • MVVM light Messenger
 • Logika biznesowa, a interfejsy użytkownika
 • Obsługa błędów
 • WCF
 • Testowanie

Programowanie internetowych aplikacji biznesowych

Liczba godzin: 45

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną techniki budowania konkretnych internetowych aplikacji biznesowych (np. sklep internetowy, krok po kroku). Na ich przykładzie omawiane będą kolejne techniki.

Zakres tematyczny:

 • ASP .NET MVC, C#
 • HTML 5
 • Style CSS
 • Projekt serwisów internetowych
 • Wzorzec projektowy: MVC
 • Konstrukcja warstwy Model
 • Zarządzanie danymi
 • Entity Framework Code First
 • Walidacja
 • Konstrukcja warstwy Controller
 • Repozytorium, Ninject + Moq
 • Autoryzacja
 • Konstrukcja warstwy View
 • JavaScript
 • jQuery

Implementacja mobilnych aplikacji biznesowych

Liczba godzin: 40

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną sposoby tworzenia mobilnych aplikacji biznesowych.

Zakres tematyczny:
 • Zaawansowane techniki programowania obiektowego mobilnych aplikacji w C#
 • Xamarin.Form
 • XAML
 • WCF
 • Wzorzec Model View ViewModel (MVVM)
 • Programowanie warstwy Model aplikacji mobilnej
 • Programowanie logiki biznesowej aplikacji mobilnej
 • Programowanie warstwy ViewModel aplikacji mobilej
 • Programowanie warstwy View aplikacji mobilnej
 • Xamarin.Forms – generowanie natywnej aplikacji dla iOS
 • Xamarin.Forms – generowanie natywnej aplikacji dla Android

Projekt zespołowy

Liczba godzin: 30

Podczas zajęć studenci budują własne aplikacje biznesowe pod opieką wykładowcy.

Zajęcia prowadzone są w laboratoriach komputerowych

Studia trwają dwa semestry

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (2 razy w miesiącu)

Liczba godzin: 225

Rekrutacja

Jeżeli chcesz zostać studentem Szkoły Profesjonalnego Programowania WSB-NLU to:Naciśnij na przycisk "Zapisz się" umieszczony poniżej

Następnie wybieramy: Rodzaj Studiów - Podyplomowe, Kierunek: Programowanie Aplikacji Biznesowych.

Wypełnij formularz rekrutacyjny.

Po zgłoszeniu się kolejnej grupy 20 osób otrzymasz maila z dokładną instrukcją jakie dokumenty należy dostarczyć do WSB-NLU oraz na jakie konto należy przesłać I ratę czesnego.


Zapisz się

Praca po szkole

Jak szybko znajdę pracę?Program Szkoły został opracowany na podstawie analizy kilkuset ofert pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Zostały bardzo dokładnie przeanalizowane wymagania stawiane osobom ubiegającym się o pracę na stanowisku "programisty .NET" lub "programisty C#" i na tej podstawie stworzono program nauczania.

Absolwent Szkoły Profesjonalnego Programowania w toku nauki pozna następujące zagadnienia i technologie:

 • Język programowania: C#
 • Środowisko programistyczne: Visual Studio
 • Zwinne metody wytwarzania oprogramowania – SCRUM
 • Wzorce projektowe: MVVM, MVC, Repository, Dependency Injection
 • Interfejsy: WPF, Interfejsy Mobilne
 • Techniki internetowe: ASP.NET, ASP MVC, HTML5, JavaScript
 • Techniki mobilne: Xamarin
 • Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server
Organizatorzy

WSB-NLU

Szkoła Profesjonalnego Programowania działa w ramach Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Oprócz tej działalności WSB-NLU prowadzi studia inżynierskie na kierunku Informatyka w dwóch specjalnościach:

 • Programowanie Aplikacji Biznesowych
 • Game Developer
Więcej informacji o działalności WSB-NLU można znaleźć na stronie wsb-nlu.Studenci kierunku Informatyka już na III roku studiów inżynierskich tworzą zaawansowane aplikacje dla biznesu. Zobacz filmy prezentujące wybrane aplikacje studenckie.

Centrum Badań i Programowania

Patronat nad "Szkołą Profesjonalnego Programowania" objęło Centrum Badań i Programowania, które przy pomocy najnowszych technik informatycznych, na zlecenie firm z kraju i zagranicy, realizuje: zintegrowane systemy służące kompleksowemu zarządzaniu firmą, dedykowane aplikacje internetowe, dedykowane aplikacje mobilne (IOS, Android), aplikacje desktopowe, rozbudowane portale internetowe, narzędzia do realizacji w pełni interaktywnych szkoleń na odległość.

Centrum Badań i Programowania stworzyło liczne zaawansowane aplikacje z branży: informatycznej, medycznej, reklamowej, kryptowalut i motoryzacyjnej.

Flagowym projektem stworzonym przez CBiP jest system Cloud Academy (CloudA).

Pracownicy Centrum Badan i Programowania poprowadzą wszystkie przedmioty specjalistyczne na specjalności "Programista aplikacji biznesowych".

Partnerzy
Szkoła Profesjonalnego Programowania WSB-NLU działa pod patronatem technologicznym firmy Microsoft.
Dzięki tej współpracy studenci zyskują dostęp do najnowocześniejszych narzędzi programistycznych firmy Microsoft takich jak Visual Studio, MS SQL Server.
Absolwenci Szkoły Profesjonalnego Programowania na zakończenie nauki otrzymają specjalne zaświadczenie potwierdzające jakość programu studiów wystawione przez Microsoft.
GaleriaKontakt

Koordynator Szkoły Profesjonalnego Programowania

Artur Kornatka

Koordynator Centrum Badań i Programowania

Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Email:clouda@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 18 44 99 139

Rekrutacja

Szkoła Profesjonalnego Programowania WSB-NLU

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Email:rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 18 44 99 101

Opieka Merytoryczna

Microsoft